top of page

GUTTEN JEG VAR/ SENTRALEN 17. JANUAR 18:00

Flyer Gutten Jeg Var.png

Lille Felix vokser opp i en landsby hvor samfunnet drives av mannsjåvinistiske menn, fordomsfulle kvinner og brutale klassekamerater. Felix gjør det som sitt mål å passe inn i denne machokulturen. For det siste han vil er å være en svekling overfor sin far, det eneste familiemedlemmet han har igjen.

Gutten jeg var er en oppveksthistorie om tilhørighet, seksualitet og omsorg

bottom of page